Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden gelden voor de dienst �HTML Express� van Picassio Media (handelsnaam van Picassio Media, gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Zoetermeer).

De gebruikersvoorwaarden worden getoond alvorens een HTML Express service uitgevoerd wordt.

HTML Express Service
Je kunt gebruikmaken van de HTML Express Service via een door jou beheerde account, die je kunt aanvragen zoals is aangegeven op de website www.HTML Express.nl. Met deze dienst kun je jouw ontwerp uploaden op de wijze zoals aangegeven op de website en in het bestelmenu.

Opdrachtgever
Met het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent. Als je jonger bent dan 16 jaar, garandeer je dat je toestemming hebt van je ouders of voogd om deze dienst te gebruiken. Als opdrachtgever voor het maken van jouw ontwerp ben je zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van je juiste naam, (aflever-)adres, e-mailadres en de correcte betalingsgegevens.

Opdracht
Een opdracht tot het verwerken van jouw ontwerp aan opdrachtnemer geldt als geaccepteerd en definitief op het moment dat de plaatsing van je bestelling door de opdrachtnemer per e-mail is bevestigd. Deze bevestiging bevat een uniek ordernummer. Zodra de betaling voor de opdracht is ontvangen, zal opdrachtnemer de definitieve opdracht (laten) uitvoeren. Een definitieve opdracht annuleren of wijzigen is niet mogelijk, behalve door opdrachtnemer, wanneer deze door technische problemen de opdracht niet kan uitvoeren. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Het materiaal
Met materiaal wordt in deze gebruiksvoorwaarden bedoeld al het foto- en beeldmateriaal, alle teksten en tekens die je als gebruiker aan jouw ontwerp toevoegt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van het materiaal. Opdrachtnemer slaat het materiaal tijdelijk op uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Met het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden garandeer je dat het materiaal, de verwerking, bewerking en of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden, noch op enige andere manier onrechtmatig is tegenover derden. Ook garandeer je dat je toestemming hebt van op materiaal afgebeelde personen om dit materiaal te gebruiken voor jouw ontwerp. Je vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken in verband met deze garanties. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om discriminerend, gewelddadig, pornografisch of op andere wijze ongepast materiaal in jouw ontwerp op te nemen.

Content afkomstig van opdrachtnemer
Opdrachtnemer garandeert dat zij het recht heeft om de door haar in jouw ontwerp geplaatste beelden en teksten te gebruiken. Met de acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden garandeer je uitdrukkelijk dat je deze door opdrachtnemer in jouw ontwerp geplaatste beelden en teksten niet op enig andere wijze zult gebruiken (openbaar maken of verveelvoudigen).

Levering
Opdrachtnemer streeft ernaar om jouw ontwerp zo spoedig mogelijk beschikbaar te maken op het door jou aangemaakte online account. De aangegeven levertijden zijn een schatting, waaraan de opdrachtnemer niet is gebonden. Geleverde ontwerpen worden niet teruggenomen. De kwaliteit van jouw ontwerp is afhankelijk van onder meer de resolutie en de toegepaste compressie van je materiaal. Verschillen in de (kleur-)weergave tussen het materiaal en (exemplaren van) jouw ontwerp kunnen niet altijd worden voorkomen.

Herroepingsrecht
Alle ontwerp producten zijn maatwerk en daarom uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit betekent dat deze producten niet onder het standaard �Koop op afstand recht� vallen, waarin een zichttermijn van zeven dagen is opgenomen.

Bescherming persoonsgegevens
Picassio Media respecteert en beschermt de persoonsgegevens van Gebruikers. Picassio Media zal persoonsgegevens van Gebruikers niet voor commercile doeleinden gebruiken. Voor de overige gebruiksvoorwaarden omtrent de bescherming van persoonsgegevens zie de Privacyverklaring. De Privacyverklaring maakt onlosmakelijk deel uit van de gebruiksvoorwaarden.

Actiecodes
Een actiecode kan niet worden omgeruild tegen geld, noch worden verlengd en kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen. Een eventueel restbedrag kan niet worden uitgekeerd en komt te vervallen. Een actiecode is eenmalig te gebruiken.

Privacyverklaring
Picassio Media respecteert en beschermt je persoonsgegevens. Picassio Media zal persoonsgegevens van opdrachtgever niet voor commercile doeleinden gebruiken. Picassio Media gebruikt persoonsgegevens van opdrachtgever uitsluitend voor communicatie over het gebruik van Picassio Media en de verzending van nieuwsbrieven met betrekking tot Picassio Media. Picassio Media bevat verwijzingen naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, banners of buttons).�Op deze website valt opdrachtgever onder de regels over de bescherming van persoonsbescherming van die betreffende site.�Picassio Media heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites.

HTML-EXPRESS | | t� | helpdesk@HTML Express.nl | KvK 52976977 | BTW NL068895367BBB